Webshop is powered by Green Premium

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Disclaimer

Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van P&P Projects of Stichting Herenboeren. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van P&P Projects en Stichting Herenboeren is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Herenboeren.

Gegevens

P&P Projects en Stichting Herenboeren spannen zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Zij streven naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door hen elektronische weg aangeboden diensten. 

Wijzigingen

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

Zowel P&P Projects als Stichting Herenboeren hebben het recht om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden P&P Projects en Herenboeren geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kunnen P&P Projects en Herenboeren geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

P&P Projects en Stichting Herenboeren streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

P&P Projects en Stichting Herenboeren aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Prijzen 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met P&P Projects en Stichting Herenboeren te mogen claimen of te veronderstellen.